Результати обстеження дошкільників ДНЗ (центру розвитку дитини) «Золотий ключик»

 щодо рівня засвоєння Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

2018-2019 н.р.     (дата обстеження: вересень-жовтень 2018 р.)

 

Група, к-сть дітей

Ум. позн

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природному довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний рівень

Сер.дошк.вік,

гр. №№6,9

Всього: 39 д.

Обстежено: 39 д.

В

Д

С

П

8% - 3д.

49% - 19д.

43% - 17д.

-

5% - 2д.

56% - 22д.

39% - 15д.

-

13% - 5д.

61% - 24д.

26% - 10д.

-

10% - 4д.

59% - 23д.

31% - 12д.

-

-

61% - 24 д.

39% - 15д.

-

2% - 1д.

59% - 23д.

39% -15д.

-

-

49% - 19д.

51% - 20д.

-

6% - 2д.

56% - 22д.

38% - 15д.

-

Мол.дошк.вік,

гр. №№5,10,12

Всього: 52д.

Обстежено: 52д.

В

Д

С

П

-

54% - 28д.

40% - 21д.

6% - 3д.

-

21% - 11д.

54% - 28д.

25% - 13д.

-

44% - 23д.

44% - 23д.

12% - 6д.

-

48% - 25д.

37% - 19д.

15% - 8д.

-

63% - 33д.

33% - 17д.

4% - 2д.

-

48% - 25д.

27% - 14д.

25% - 13д.

-

55% - 29д.

33% - 17д.

12% - 6д.

-

48% - 25д.

38% - 20д.

14% - 7д.

 

 

Умовні позначки:  В – високий  рівень

                                   Д – достатній  рівень

                                   С – середній рівень

 

                                   П – початковий рівень 

Моніторинг якості освіти у 2017-2018 н.р.

 Вихователями  груп молодшого та середнього дошкільного віку №№1,2,5,6,12 для  забезпечення успішного розвитку, виховання  та  навчання  вихованців   проведено  проміжне  вивчення  рівня компетентності   дітей за розділами програми «Українське дошкілля». 

Порівняльний аналіз рівня компетентності дітей дошкільного віку груп                           №№6,7,8,9,13 відповідно до завдань Базового компонента дошкільної освіти, освітніх ліній Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» показав, що діти мають достатній рівень знань:

Молодший дошкільний вік (групи №№6,9)

Високий рівень –        8д. - 20%

Достатній рівень –      24д. - 60%

Середній рівень –       7д. - 18%

Початковий рівень -   1д. - 2%

Середній дошкільний вік (групи №№6,12)

Високий рівень –        21д. - 40%

Достатній рівень –      25д. - 47%

Середній рівень –       7д. - 13%

Початковий рівень -   0д. - 0%

Загальний рівень засвоєння програми

Високий рівень –        29д. - 31%

Достатній рівень –      49д. - 53%

Середній рівень –       14д. - 15%

        Початковий рівень -   1д. - 1%

 

Оцінювання рівня розвитку дітей в групах старшого дошкільного віку №№5,10,12 (Плісан О.Г., Сторожук І.І., Зелінська С.В., Конончук В.М., Войтюк О.М., Радіо Г.П.) здійснювалося за допомогою кваліметричної моделі. За результатами першого оцінювання визначено кінцевий показник рівня розвиненості та вихованості:

Високий рівень –       28д. -   43%

Достатній рівень –    27д. -  41%

Середній рівень –     9д. -  14%

 

Низький рівень –      1д. -    2%

 

Враховуючи важливість питання забезпечення адаптації дітей раннього віку, надання якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами, їх ранньої соціалізації, Бредіхіною О.А., практичним психологом, проведено моніторингові дослідження дітей раннього та старшого дошкільного віку, забезпечується належний психолого – педагогічний супровід усіх вихованців закладу.

Процес адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ має такі показники:

-          група №1 (Половнікрва А.В., Бізюк Т.В.) обстежено 16 дітей: 14 (87,5%) – легка ступінь адаптації, 2 (12,5%) – середня ступінь адаптації;

-          група №2 (Табачинська Л.Ф., Радіо Г.П.) обстежено 13 (100%) дітей з легкою ступінню адаптації;

-           група №3 (Шумбарська Т.Г., Бізюк Т.В.) обстежено 15 (100%) дітей з легкою ступінню адаптації;

- група № 4 (Морозюк А.Г., Сторожук І.І.) обстежено 15 (100%) дітей з легкою ступінню адаптації.

Результати діагностування рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до школи (за методом Керна-Йерасика):

-  група №5 (Плісак О.Г.) обстежено 23 дитини: високий рівень 4 (61%), середній 7(30%), низький 2 (9%);

-  група №10 (Конончук В.М., Войтюк О.М., Радіо Г.П.) обстежено 21 дитина: високий рівень 12(57%), середній 8(43%), низький відсутній;

 

-  група №12 (Сторожук І.І., Зелінська С.В.) обстежено 21 дитина: високий 12(57%), середній 9(43%), низький відсутній.

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів, достатній рівень працездатності і це завдяки умілій організації практичної діяльності дітей протягом дня. Старші дошкільники мають високий та достатній рівень саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків. Практичним  психологом Бредіхіною О.А. проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів  за методикою К- Йірасека, тестами «ДАТ», «ВМІ». При цьому особливу увагу звертали на те, щоб вихователь не формально підходив до розв’язання цієї проблеми, а враховував результати в подальшій своїй роботі з дошкільниками. За результатами обстеження не  виявлено дітей з низьким рівнем.

 

 

Результати обстежень дітей старшого дошкільного віку

Діти–випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, у них сформована мотиваційна готовність до школи.

 

 

У 2016-2017 н. р. на виконання листа МОНУ від 06.11.2015 р. N 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»  педагоги визначали  рівень розвитку дитини старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю. Результати подані в діаграмі


Якість освітньо-виховного процесу

 

ДНЗ (центр розвитку дитини) працював в україномовному режимі, за чинною Програмою  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», здійснюючи освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ (центру розвитку дитини), затвердженого рішенням сімдесят п`ятої сесії Нетішинської міської ради 02.07.2015р. №75/1843.

Окрім  комплексних програм у закладі впроваджувалися парціальні програми, за якими реалізувалися освітні завдання інваріантної частини та пріоритетних напрямків діяльності, а саме:  «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (автор Лохвицька Л.В.), «Грайлик» (автор Березіна О.М.),  «Радість творчості» (автор Борщ Р.М.), «Граючись вчимося» (автор Гунько С.М.), «Скарбничка моралі» (автор Лохвицька Л.В.), «Україна –моя Батьківщина» (автор Каплуновська О.М.), «Дитина у світі дорожнього руху» (автор О.А.Тимовський О.А.).

Парціальні програми розширювали та поглиблювали можливості розвитку особистості дитини та реалізували пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного закладу.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу, педагоги спільно з батьками створювали необхідні умови для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

У ДНЗ (центрі розвитку дитини) створене оптимальне предметно-розвивальне середовище, яке відповідає сучасним тенденціям дошкільного виховання. Всі групові приміщення естетично оформлені, враховуючи вік дітей, програмові вимоги  та напрямки роботи, над якими працює колектив групи. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень кожної із груп відповідає вибраній назві: група №1 «Сонечко», група №2 «Малятко», група №3 «Чомучки», група №4 «Гномики», група №5 « Капітошка», група №6 «Зернятко», група №7 «Веселка», група №8 «Дзвіночки», група №9 «Ромашка», група №10 «Ягідки», група №11 «Школярик», група №12 «Метелики», група №13 «Бджілки». Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформували оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо. Заслуговує на увагу створення особистісно-розвивального середовища, що передбачає облаштування куточків гарного настрою, психологічного розвантаження, спокою в кожній віковій групі.

Вихователі оцінювали досягнення дітей раннього віку за методикою Манової-Томової,  молодшого, середнього, старшого дошкільного віку за картою компетентності згідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Після обстеження, яке було проведено у вересні, педагоги склали індивідуальний план  розвитку кожної дитини, за яким працювали з кожним індивідуально. Педагоги дійшли висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, у взаємозв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов`язують дитину з майбутнім шкільним навчанням.

Аналіз рівня обізнаності та вправності дітей відповідно до вимог  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та картками компетентності  показав, що кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшився в порівнянні з початком року на 15 %, дітей із середнім рівнем на – 14%, дітей із низьким  рівнем розвитку зменшилося на 22%.

У групах молодшого дошкільного віку (з 3 до 4 років) наприкінці навчального року (порівняно з вереснем) показники за фізичною, соціально-моральною, пізнавальною, мовленнєвою, художньо-естетичною, креативною лініями розвитку підвищилися в основному на 14%.

 

У групах середнього дошкільного віку (з 4 до 5 років) кількість дітей, які не виконують завдань зменшилася за всіма лініями розвитку на 6%.