ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ  

Міні-лекція на тему:  

«Ознайомлення батьків з соціально-фінансовою

програмою «Афлатот»»

Допомогти дітям усвідомити їх потенціал для того, щоб зробити світ кращим за допомогою освіти - ось основна місія Афлатота. Особлива важливість фінансового навчання стає все більш очевидною в останні роки.

Не дивлячись на те, що ми живемо в світі з швидко перемінними економічними умовами, діти і дорослі у всьому світі мають дуже низький рівень фінансової грамотності, школи і вчителі часто не мають можливостей для вирішення цієї проблеми. Додатково до цієї нестачі знань у сфері фінансів, діти та молодь часто стають жертвами соціально, екологічно та економічно нестійких моделей споживання. Афлатот вирішує ці проблеми шляхом створення програми комплексного соціального та фінансового навчання для дітей, щоб допомогти їм протистояти подібного роду труднощам. Навчання організовано завдяки мережі партнерських організацій в більше 85 країнах, об'єднаних разом під керівництвом Секретаріату Афлатоту, що знаходиться в Нідерландах.

          Програма Афлатот для дітей, які ще не відвідують початкову школу (зазвичай це діти віком 3-7 років) - це освітня програма, яка формує у дошкільників ази соціальної та фінансової грамотності. Програма пройшла апробацію у сфері дошкільної освіти, яка доводить, що таке раннє навчання дає дітям знання та переваги, з якими можна працювати і вдосконалювати їх з кожним роком.         

Діти отримують перші задатки соціальної і фінансової освіти задовго до того, як ідуть до школи. Основна частина знань про планування бюджету, заощадженнях, розтратах і використанні грошових коштів заснована на повсякденному житті. Ще до того, як формуються грошові поняття, просте розуміння того, як використовувати доступні ресурси, або, наприклад, категорії «закінчилася їжа», «купувати тільки необхідне» - це ті щоденні реалії зі сфери фінансової освіти, з якими стикаються діти. У дошкільнят також сформовані тимчасові рамки, вони розуміють, що іноді, щоб отримати що-небудь, краще почекати, ніж отримати це зараз. Діти віком 3-х років також  стикаються з матеріальними цінностями, даючи і ділячись, не тільки за допомогою подарунків і цінних речей, але і шляхом взаємодії один з одним. Інші не менш важливі навички, формування яких включає в себе програма Афлатот, це користування по черзі, прийняття рішень і постановка цілей.

Навчання має відповідати життєвому досвіду. Навчання має грунтуватися на реальному життєвому досвіді, який отримують діти у повсякденному житті. Говорячи про середовище навчання і можливостях, слід брати до уваги фактор навколишнього атмосфери дому і суспільства, яка впливає на розвиток дитини. Особливо важлива роль батьків у вихованні дітей.

Програма Афлатот визнає роль сім'ї у формуванні соціальної та фінансової грамотності. Залучення батьків розглядається як важлива складова програми. Сім'я - це часто перший учитель, який має величезний вплив на формування фінансових і соціальних знань дитини, її поведінку. Враховуючи, що діти цієї вікової групи схильні наслідувати, батьки розглядаються як важливі дійові особи та помічники учителя в формуванні у дітей фінансових понять. З цією метою навчальна програма пропонує ряд додаткових занять, щоб розповісти батькам про ті поняттях, які вивчають діти і, таким чином, залучити їх в структуру плідної взаємодії.

Навчання супроводжується іграми і діти активно проводять час як в приміщенні, так і на вулиці. Багато дослідників стверджують, що активне навчання позитивно впливає на знання дітей в дошкільному віці. Структуровані заняття в дошкільному закладі дозволяють дітям активно проявляти себе і, як результат, вони відмінно проводять час, отримують нові знання і засвоюють їх більш ефективно.

Програма Афлатот підкреслює, наскільки важливо давати дітям простір, щоб виразити себе, діяти так, як їм хочеться, і вирішувати виникаючі проблеми разом. Програма передбачає використання різних методик навчання, таких, як рольові ігри, групова діяльність, ігри на свіжому повітрі, трудове виховання і т.д.

Програма Афлатот розроблена з метою забезпечення соціальної і фінансової  освіти дітей, заснована на п'яти ключових елементах Афлатота: особистісне розуміння і дослідження (дітей спонукають до самопізнання і більшої впевненості  в собі, вони досліджують,  усвідомлюють і оцінюють різні характеристики, які роблять їх унікальними, неповторними); права і обов'язки (програма  «Афлатот» втілює принципи  Конвенції  ООН  про  права  дитини. Малята здобувають знання про  свої права, спільно з дорослими ініціюють та організовують заходи, які спрямовані на реалізацію прав дитини); заощадження і витрати (діти вчаться відповідально використовувати й накопичувати фінансові, природні та інші види ресурсів,  робити  заощадження  і  розумно витрачати); планування і бюджет (планування та складання бюджету допомагає дітям зрозуміти, що вони самі можуть впливати на своє майбутнє,  дозволяє дітям встановлювати особисті та фінансові цілі.  Вони дізнаються, як робити конкретні кроки в напрямку досягнення мети, яку вони ставлять перед собою); дитяча соціальна і фінансова  ініціатива (дитину націлюють на сприйманя себе як активного учасника та члена суспільства. Соціальні та фінансові проекти є логічним продовженням різних напрямків навчання і заходів програми «Афлатот». В рамках фінансових програм діти заробляють гроші за допомогою власних ініціатив, завдяки чому вони дізнаються більше про ринок).

Таким чином, програма Афлатот не повинна розглядатися як комплексна програма з раннього розвитку та навчання дітей, а скоріше як додатковий навчальний курс з упором на вміння і навички у сфері соціальної та фінансової освіти. У зв'язку з цим  ми пропонуємо включити Афлатот в загальноосвітню програму для дошкільнят. Також важливо підкреслити, що програма Афлатот робить особливий наголос на першому з ключових елементів - на особистісному розумінні і вивченні, особливо якщо використовується як самодостатня програма. Особистісне розуміння відіграє провідну роль у формуванні самосприйняття до того, як дитина пройде далі у вивченні соціальних і фінансових складових.

Ця програми пояснює дітям основи бюджетування власних коштів, вчить бути ощадливими та приймати виважені рішення. Навчаючись за цією програмою, діти отримують рекомендації й навички як правильно розпорядитися своїми грошима, долати складні фінансові й матеріальні обставини, у яких дехто з них та їхні родини перебувають, а також зможуть досягти добробуту в майбутньому.

Програма  «Афлатот»  впроваджується у діяльність закладу  з вересня 2016 року. Інноваційний процес здійснюватиметься поетапно. У закладі розроблено заходи з упровадження програми, створюються умови, поповнюється розвивальне предметно-ігрове середовище, організовано роботу творчої групи «У світі економіки» та гуртка фінансового спрямування «Юний фінансист». З метою реалізації нововведень в практику роботи закладу упродовж 2016 – 2017 н.рр з вихователями проводяться навчання з ознайомлення змістом програми, моделюванням методів і прийомів взаємодії з дітьми, які стануть ефективними і сприятимуть засвоєнню програмових знань дошкільниками.

Шановні батьки, сподіваємось на вашу підтримку і співробітництво з даного питання!

 

Консультації для батьків

Економічне виховання дітей в сім’ї

Основне завдання сімейного виховання – підготовити дітей до життя в існуючих соціальних умовах. Вихователь повинен вміти визначати статус сім’ї, склад, економічний рівень підготовки батьків. Педагогу, як переконує практика, краще проводити роботу з сім’ями, якщо він знає тип цієї сім’ї. В наш час спеціалісти розрізняють два основних типи сім’ї – домінаторна (тоталітарна) і партнерська (демократична). Експерти ООН з проблем сім’ї, американські психологи Беррі і Дженей Уайнхолд провели за завданням ООН спеціальне аналітичне дослідження і виділили ознаки домінаторної й партнерської сім’ї. Наводимо основні характеристики обох типів сімей, які допоможуть визначитись педагогам у проведенні економічного виховання дітей.

Для тоталітарної сім’ї характерно: зловживання владою; відсутність рівноправності всіх членів сім’ї, а особливо дітей; наявність в сім’ї суворих правил, які носять примусовий характер; кожному члену сім’ї відведена відповідна роль, в тому числі у відповідності з його статтю, тобто дівчинці можна і необхідно робити це і те, а хлопчику - зовсім інше, тому що він – хлопчик; відсутність розподілу обов’язків, пов’язаних з життям сім’ї; економічні труднощі не розподіляються між членами сім’ї; відсутність поваги до приватного життя членів сім’ї та інших людей; конфлікти вирішуються за принципом : «один виграв – інший програв» члени сім’ї беруть участь у прийнятті рішень; батьківські обов’язки не розподіляються; дисципліна підтримується за рахунок сили і приниження; допущених помилок не визнають, вибачення не просять тощо.

Порівняйте інший, демократичний тип: кооперативна структура, рівні можливості; відсутність секретів і таємниць; гнучкі правила розпорядку; розподіл економічної відповідальності; домашня робота і обов’язки розподіляються на основі рівноправності; повага до приватного життя членів сім’ї; основою дисципліни є повага і довіра; батьківські обов’язки рівномірно розподілені; допущені помилки визнаються; члени сім’ї відчувають себе в небезпеці; конфлікти вирішуються; члени сім’ї беруть на себе відповідальність за проблеми, які виникають; сім’я – це джерело радості; діти плануються і бажані.

    Розбудова держави на принципово нових економічних засадах ускладнила умови сімейного виховання дітей. Серед багатьох проблем, викликаних цим процесом, є помітні зміни в економічному становищі сучасної сім’ї, характері праці її членів, становищі дітей в силу цих змін.

Якщо раніше діти не мали можливості спостерігати за трудовою діяльністю своїх батьків, як вони спішать на роботу або приходять з неї, приносять зароблену платню, то сьогодні вже значна частина дошкільнят не тільки спостерігає за трудовою діяльністю своїх батьків у приватних підприємствах, а й  певною мірою залучається до цієї діяльності. На жаль, вони мають можливість спостерігати і такий супутник нашого життя, як безробіття батьків. Це вимагає посиленого економічного виховання дітей в сім’ї й зокрема ролі вихователя, вчителя  трудового навчання у цьому процесі.

Важливим питанням у плані економічного виховання дітей в сім’ї є організація господарсько-побутової праці в домі, квартирі, саду тощо. Ця праця має бути раціонально організована, тобто корисна, ефективна, якісна. Її варто планувати як в рамках кожного дня (приготування їжі, допомога у прибиранні квартири, іграшок), так і на більш тривалий час (ремонт квартири, домашньої техніки).

Важливим питанням економічного виховання дітей в сім’ї є формування в них ощадливого ставлення до бюджету часу, вміння його планувати, економити, аналізувати його витрати. Дітей слід привчати вишукувати шляхи економії часу. Цьому має сприяти організація навчальної і побутової діяльності вихованців в сім’ї. Як зауважує А. С. Нісімчук, головна умова ефективності економічного виховання дітей у навчальній діяльності – це її наукова організація. У домашніх умовах це передбачає раціональне і суворе дотримання режиму дня, доцільного порядку на робочому місці, систему виконання домашніх завдань, використання раціональних прийомів навчальної діяльності в роботі з книгою, підручником, словником, під час ведення записів, конспектів,  уміннями та навичками планування, самоконтролю, аналізу ефективності своєї діяльності.

В економічному вихованні дітей дошкільного віку та школярів не можна обходити питання використання ними грошей, що виділяються батьками або зароблені самостійно. Кишенькові гроші сприяють економічному вихованню лише за умови, що їх навчили розумно користуватися коштами. Тому батьки повинні володіти певною сумою економічних знань, знання методики економічного виховання дитини в сім'ї, залучення її до економічних аспектів сімейного життя і діяльності.  

Знайомимо дошкільників з економікою

Коли слід починати знайомство дітей з економікою? З якого віку дитина повинна дізнатися про світ економічних відносин? Як і за допомогою якого устаткування навчати дітей економіці? І чи потрібно це робити? Ці питання хвилюють батьків не один десяток років. Дошкільник і економіка лише на перший погляд здаються далекими один від одного. Дитина мимоволі зустрічається з економікою, навіть якщо її не вчать економіці. Вона дізнається, що таке «моє», «твоє», «наше», «обмін», «гроші», «ціна», «купити», «дешево», «продати», «заробити».  Чим раніше ми почнемо економічну освіту дітей, тим їх дії і вчинки будуть більш раціональними, усвідомленими, тому, що саме в дошкільному віці діти набувають первинний досвід елементарних економічних відносин. Чим старше діти, тим більше вони активно беруть участь у вирішенні багатьох економічних проблем сім'ї: розподіл сімейного бюджету, складання меню, придбання покупок тощо.

Процес економічного виховання реалізується через різні форми його організації. Основна форма навчання - це гра. Саме гра наповнює життя дітей неповторним, цікавим змістом, організує і регулює їх поведінку, коригує психіку і допомагає виявляти і задовольняти свої інтереси. Засвоїти складні економічні поняття допоможуть персонажі знайомих казок: «Муха - Цокотуха», «Буратіно», «Три порося», «Півник і бобове зернятко». Казки використовуються для виховання таких якостей особистості, як працьовитість, ощадливість, практичність. В казках економічний зміст розкривається перед дітьми у вигляді проблемних ситуацій, вирішення яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички. Виявляється, в будь-якій казці можна знайти економіку.

 Знайомство з азами економіки доцільно почати з подорожі по країні «Економіка», де живе ігровий персонаж - гном Економ Афлатун. Він знайомить дітей з іншими ігровими персонажами: царицею Економікою і Бізнесменчиком. Ці персонажі вивчають економіку разом з дітьми, беруть участь в іграх і допомагають дітям освоювати фінансові та економічні поняття.

Одна з найбільш близьких дитині тем - це «Сім'я. Доходи сім'ї. Сімейний бюджет». Знайомство з бюджетом починайте з виготовлення макета сімейного бюджету, де кожна частина позначає дохід всіх членів сім'ї (тато, мати, старші брати і сестри, дідусь, бабуся). На наочному прикладі можна переконатися, хто і який дохід приносить у сім'ю. Спільно з дітьми можна намалювати картки-схеми із зображенням доходів та витрат вашої сім'ї. А для закріплення матеріалу організуйте сюжетно-рольову гру «Сім'я», де розподіліть ролі, виберіть професії.

У кожній сім'ї, як і в кожної людини, є свої потреби і наступною темою буде тема «Потреби людини». Поговоріть з дитиною і розкажіть їй: «Що може людина? Навіщо людина їсть? Навіщо ми дихаємо?» Можна провести гру «Хочу і треба?» Пропонуємо дитині вибрати з серії предметних картинок ті картинки, на яких зображені предмети, необхідні дитині обов'язково: вода, їжа, одяг, житло. Це будуть - «основні потреби». Дорослий вибирає ті картинки, на яких зображені предмети, без яких дитина може прожити: іграшки, комп'ютер, прикраси, розваги. Це - «неосновні потреби людини». Запропонуйте дитині визначити, до якої групи можна віднести такі потреби людини як: освіта, медицина, дружба, захист.

А для того, щоб задовольняти свої потреби, необхідні гроші. Знайомимо дітей зі «Світом грошей». Необхідно підвести дітей до розуміння того, що гроші є засобом задоволення потреб. А познайомити дитину зі світом грошей допоможе казка. Прочитайте дітям казку «Буратіно» і поговоріть за  її змістом. Запитайте у дитини: «Все можна купити за гроші?» Організуйте сюжетно-рольову гру «Магазин». Всі знають, що це одна з найулюбленіших дитячих ігор. Придумайте свої іменні грошики. Вибираючи продавця, зверніть увагу на правила поведінки в магазині. Граючи, діти не тільки закріплюють отримані знання, а й вчаться спілкуватися, будувати партнерські відносини.

На цьому знайомство з ЕКОНОМІКОЮ не закінчується. Це тільки початок. Попереду ще багато цікавих зустрічей з такою складною наукою – ЕКОНОМІКА.

  

 Економічна культура в сім'ї

Кожна родина в реальному житті є берегинею певного типу культури, стилю, рівня життя. У родині дитина отримує початкові уявлення про працю як процес, пов'язаний з дисципліною і знанням, причиною і наслідком; про працю як джерело існування родини.

Сім'я - особлива атмосфера, куди дитина несе свою радість і горе, роздуми і сумніви. Ще в дошкільному віці діти починають усвідомлювати, що можна робити, а що не бажано, що добре, а що - погано. Соціальна ситуація часто пропонує нам зразки суперечливих дій дорослих, які не завжди зрозумілі дітям, особливо якщо вчинку або поведінці не передує пояснення. Дорослі мало приділяють увагу поясненню причин дбайливого ставлення до ре­чей, предметів, оточення.

Дорослі здебільшого обмежуються наказами: «Не рви», «Не можна ламати», «Не чіпай».

В основі бережливості закладена можливість тривалого користування предметами. Щоб виховувати у дітей бережливість до хліба, інших продуктів харчування, речей, народного багатства, потрібно проводити серйозну роботу вдома. Доцільно починати з формування у дітей навичок самообслуговування, виявів господарського ставлення до зламаних іграшок, неприбраного ліжка.

Задля виховання бережливого ставлення до суспільного майна дітей слід прилучати до праці.

Скільки 6 ми не говорили про економію води, тепла, електреенергії, без наочного прикладу на результат годі сподіватися - велику роль відіграє особистий приклад дорослих.

Розповідаючи дітям про хліб, про те, як важко він достається, читаючи їм художні твори, можна домогтися того, що кожна дитина братиме стільки хліба, скільки вона з'їсть, і не буде викидати шматочки.

Скільки існує родин, стільки відомо способів розв'язання гос­подарчих питань. Економія - це знання правил експлуатації домашнього майна та дотримання цих правил. Ознайомлення дітей з правилами експлуатації майна та вимогами до його зберігання залучає до ощадливості, економного ставлення до всього, що їх оточує. Слід також залучати дітей до купівлі продуктів, обговорювати ціну покупки.

І найголовніше правило економії - це не викинути там де немає в цьому потреби.

Так, крок за.кроком, наші діти засвоюють ази бережливості, економії.

 

Діти і гроші - вчимо дитину розпоряджатися

кишеньковими коштами

Більшість психологів переконані, що правильно користуватися грошима необхідно навчати дітей з дитинства. Однак мало хто з батьків має уявлення, як це потрібно або можна робити. Звичайно, одної універсальної поради з цього приводу просто немає, адже всі діти різні і кожен випадок індивідуальний. Але існує ряд порад, які допоможуть навчити фінансової грамотності дитини.

Насамперед, дуже важливо пояснити, що таке сімейний бюджет і чому неможливо купувати все, що захочеться. Розкажіть малюкові, що він складається з грошей, які ваша сім’я отримала в цьому місяці, це сталося завдяки тому, що тато і мама справно ходили на роботу. Весь цей дохід ділиться на частини. Найважливіша перша, у неї входять самі необхідні щоденні витрати (тут можна підключити дитину і запитати, що вона вважає найнеобхіднішим). Природно, для більшості сімей це витрати на харчування, одяг, комунальні послуги, оплата за школу. Друга частина може включати в себе побутові потреби – ремонт, зміна інтер’єру і т. д. Далі витрати на інтернет, літературу, телебачення. Наступними можуть йти витрати на розваги, наприклад, відвідування парку, кінотеатру, кафе і т. д.

Витрати на першу, найбільш важливу частину, скорочувати не можна, оскільки вона необхідна. А от інші, менш важливі, можна скоротити. Наприклад, один місяць не витрачаємо гроші на розваги, а витрачаємо все на покупку пральної машини або ремонт. Або поділимо частину, що призначається для розваг і почнемо відкладати на відпустку. Таким чином, дитина отримає загальні поняття звідки гроші беруться, куди вони йдуть і як ними можна розпоряджатися.

Звичайно, можна щодня читати нотації дітям на тему витрат і грошей, але в більшості випадків це просто вилітає з голови. Найкраще виховувати в дитині правильне ставлення до грошей на практиці, адже вони все набагато краще сприймають, коли бачать і відчувають. Намагайтеся брати дитину з собою в магазин, пояснювати, чому вами був обраний той, а не інший товар, що, чому ви не купуєте все, що хочеться. Можете пройтися по магазинах і показати малюкові, що одне і те ж  саме може коштувати по-різному. Купіть товар, який коштує менше, а на зекономлені гроші придбайте дитині, наприклад, морозиво. Ще один спосіб, на практиці, навчитися розпоряджатися грошима – це кишенькові гроші. Варто їх давати дітям чи ні – викликає безліч суперечок, спробуємо в цьому питанні розібратися.

 

Кишенькові гроші – користь і шкода для дитини

Фахівці однозначно стверджують, що гроші на кишенькові витрати давати дітям необхідно. В якості основного аргументу на користь цього питання психологи висувають те, що це дозволяє дитині відчути себе особистістю і дає можливість на практиці зрозуміти, як можна розпоряджатися готівкою. Кишенькові гроші вчать розрахувати, підсумувати, планувати, накопичувати, економити. Коли у дитини з’являються власні кошти, які мають властивість рано чи пізно закінчуватися, вона починає розуміти їх цінність.

Негативною стороною видачі дитині кишенькових грошей є ситуація, коли ці самі гроші витрачаються безконтрольно. Це може призвести до вельми неприємних наслідків. Щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно контролювати витрати дитини. Звичайно, тут не йдеться про тотальний контроль, до дрібниць чіплятися не варто, але обговорювати її витрати не завадить. Швидше за все, перші отримані гроші дитина витратить дуже швидко, можливо навіть протягом декількох хвилин. Щоб уникнути подібних подій у майбутньому, поясніть дитині, що призначена вами сума дається на певний термін і раніше цього часу вона більше нічого не отримає. Поступово дитина навчиться планувати покупки і правильно розпоряджатися своїми коштами.

Скільки грошей давати дітям на витрати

Давати гроші дітям, постає питання, скільки їх потрібно давати. Єдиних рекомендацій щодо суми, яка видається на кишенькові витрати не буває, адже у різних сімей різне матеріальне становище. Те, що цілком природно для одних, для інших може бути зовсім недоступне. Але існує одне негласне правило – чим менша дитина, тим менше їй потрібно грошей.

Починати давати готівку дітям варто з віку, коли вони будуть сприймати їх як загальний еквівалент. Як правило, відбувається це з шести-семи років. До цього діти віддають перевагу натуральному обміну, наприклад, цукерку на цукерку, іграшку на іграшку і т. д. Але і малюкам давати гроші для самостійних покупок теж можна, просто це мають бути зовсім невеликі суми, а сам процес придбання товару повинен контролюватися батьками.

Дітям шкільного віку також не рекомендується видавати занадто великі суми, оскільки, маючи обмежену кількість грошей, вони швидше зрозуміють ціну речей, навчаться робити вибір між товарами. Але і дуже маленькі теж буде не кращим варіантом. Тоді мимоволі виникає питання, скільки давати грошей дітям. Розраховувати необхідну суму слід виходячи з потреб дитини. Школяреві кишенькових грошей повинно вистачати на харчування поза домом, проїзд, на одні ласощі в день і одну невелику річ в тиждень, наприклад, журнал або іграшку. Старшим школярам грошей має вистачити ще й на розваги (комп’ютерні ігри, кіно). Ну а витратить дитина видані гроші або віддасть перевагу відкласти, це її особиста справа.

Чи може дитина заробити

Відповідь на це питання – безумовно, так. Але тут мова йде лише про дітей постарше. Для дитини, яка навчається у старших класах, перша робота може стати етапом соціального розвитку. Вона усвідомлює, що для досягнення матеріального благополуччя необхідно багато працювати, пізнає ціну грошам і навчиться досягати бажаного самостійно, без допомоги рідних. До речі, на заході навіть діти з забезпечених сімей 7-10 років намагаються знайти собі підробіток, а працюючі підлітки і студенти вважаються нормою.

Однак дитячий заробіток не повинен бути заохоченням за виконану домашню роботу, гарні оцінки чи поведінку. Підхід типу – отримав п’ятірку – 20 гривнів, виніс сміття – 10 гривнів, помив посуд – 15, абсолютно невірний. Не можна ставити звичайні щоденні обов’язки і нормальні людські відносини в залежність від грошей. Діти повинні розуміти, що домашні справи слід виконувати, щоб полегшити мамі життя, добре вчитися, щоб отримати бажану професію, добре себе вести – щоб бути пристойною людиною

І без всього цього існує маса способів, як заробити гроші дітям. Наприклад, мийка машин, вигул собак, роздача листівок, догляд за дітьми, допомогу сусідам в прибиранні, покупки і т. д. Заробити гроші можна навіть займаючись своєю улюбленою справою, наприклад, продаючи зроблені власноруч вироби, беручи участь у змаганнях чи конкурсах, або граючи в певні комп’ютерні ігри.

Дайте право зароблені гроші дитині витрачати на себе, при бажанні, вона може приєднати їх до сімейного бюджету. Хорошим знаком можна вважати, якщо з першого заробітку дитина купить щось для всієї родини, наприклад, торт. Але будь-яка навіть самий прибутковий підробіток, ні в якому разі не повинен заважати навчанню, адже на даному життєвому етапі дитини головним пріоритетом повинно бути отримання хорошої освіти.

Гроші в подарунок - вчимо правильно витрачати

Останнім часом стало дуже популярно в якості подарунків дарувати дітям гроші. Психологи не підтримують таке нововведення. Звичайно, подарувати дитині гроші найпростіше, адже непотрібно ламати голову, підбираючи підходящий презент. Однак дитяче життя не повинна повністю ставитися на фінансові рейки. Для дитини подарунок повинен бути довгоочікуваним або несподіваним сюрпризом. Для більш старших дітей він може бути обговореним заздалегідь покупкою.

Якщо ж гроші були все ж подаровані, потрібно надати дитині право розпорядитися ними на свій розсуд. Відбирати і не давати гроші дитині, в такому випадку, не можна. Краще обговоріть з нею, що вона б  хотіла придбати. Наприклад, можливо дитина мріяла про велосипед або планшет. За великою покупкою варто вирушати в магазин разом. Дітям старшого віку можна дозволити витратити їх і самостійно.

Іншим варіантом використання подарованих грошей може стати накопичення. Запропонуйте дитині зробити їх першим внеском в скарбничку, поповнюючи яку, вона згодом зможе купити те, про що давно мріяла.

 

Порада для мами і тата

 1. Розповідайте дітям про свою роботу.

Малюки не усвідомлять зв'язок між пра­цею і грошима, якщо не будуть знати, ким працюють їхні батьки, як заробляють гроші на життя. Діти мусять розуміти, що робота має не тільки подобати­ся — вона повинна "годувати".

2. Не приховуйте від дітей своє матеріальне становище.

Звісно, малюкові немає потреби занурюватися в усі нюан­си сімейного бюджету, але варто пояснити дошкільникові, куди йдуть гроші. Навчіть його зіставляти бажання з мож­ливостями, миритися з деякими обмеженнями.

3. Не привчайте дітей до надмірностей.

Неприпустимо, коли дитина мало не щодня отримує від вас подарунки і ні в чому не знає відмови. Навчіть малюка обмежувати бажання.

4. Формуйте у дошкільника розумні потреби.

Слухаючи дитячі «я хочу», частіше запитуйте: «А навіщо тобі це?». Не поспішайте задовольняти бажання, адже отримуючи все на першу вимогу, малюки переходять межу розумного.

5. Навчайте дітей ощадливості.

Не залишайте без уваги зіпсовані предмети, зламані іграшки, розірвані книги. По­кажіть, як можна їх полагодити, продовжити термін служ­би пошкоджених предметів/

6. Допоможіть малятам усвідомити вартість речей.

Діти не мають звикати до того, що усі поламані іграшки автома­тично замінюються новими. У кожній речі малюки мусять бачити цінність. Адже її хтось створив своєю працею.

7. Залучайте дітей до роботи по дому.

Дошкільник може займатися домашньою роботою нетривалий час, тому, даючи доручення, розраховуйте сили дитини. Поступово у неї розвинеться самодисципліна, і вона буде виконувати навіть нецікаву роботу. І хоча робота малюка не доскона­ла, не забувайте його заохочувати.

 

Поради про те, як навчити дітей ощад­ливості

1.  Не купуйте нічого зайвого -- тільки те, що вам насправді необхідно.

2. Збираючись у магазин за покупками, не за­будьте взяти пакет або господарську сумку, щоб не купувати нові пакета, які потім доведеться викидати.

3. Купуйте   товари   в   економній   упаков­ці. Наприклад, соки краще купувати в картоні, а не в склі, або пластику.

4. Намагайтесь не купувати одноразовий посуд.  При  теплому  нагріванні   він  шкодить здоров'ю, їжте і пийте зі скляного посуду.

5. Замість звичайних батарейок користуйтесь багатозарядними акумуляторами.

6. Купуйте енерголампи, які служать довше ніж звичайні.

7. Віддавайте непотрібний одяг, меблі, посуд і іграшки в школу-інтернат або Товариство Червоного хреста

8. Використовуйте аркушний папір з обох бо­ків. Газети здавайте на макулатуру.

9. Прибираючи в саду чи на клумбі біля бу­динку,  створи  компостну  яму.  Туди  скидай зібране листя   та   чисті   харчові   відходи.   Піс­ля   перегнивання   удобрюй    грунт   для   своїх рослин.

10. Ремонтуйте поламані речі — вони вам ще послужать.

11. Не смітіть   на   вулиці.  Викидайте  сміття в урни. Навіть якщо її не має поряд. З вами ж нічого не станеться, якщо ви     обгортку від цукерки принесете і викинете вдома, а не на вулиці.

12. Сортуйте  вдома   сміття та   викидайте в спеціальні контейнери.

 

Пам’ятка для батьків: «Права дітей»

üКожна дитина має право на їжу і чисту воду, і право на те, щоб бути здоровим. Але іноді дітям не вистачає їжі, і немає можливості добути питну воду.

üКожній дитині потрібен дім  і родина,  яка буде про неї піклуватися і  любити її. Але є діти, у яких немає батьків або дому.

üКожна дитина повинна ходити до дитячого садка, щоб вчитися і розвиватися.  Але іноді, не вистачає дитсадків, книг,  іграшок,  приладдя або вчителів. Буває, навіть, що замість навчання діти змушені виконувати важку роботу.

üКожна дитина повинна жити в мирі та безпеці.  Але є війни та стихійні лиха.

üКожна дитина повинна бути почута і мати можливість виражати свої думки, почуття. Але іноді до дітей не дослухаються.  Буває, що вони невільні!

üВсі  -  і  молоді,  і  літні  люди,  -  повинні  допомагати  один  одному  і  стежити,  щоб кожна дитина в нашій країні отримувала все, що їй потрібно.

üНаш світ стане щасливішим та прекраснішим, якщо ми спробуємо створити  світ для дітей!!!

Анкети для батьків

 Визначення їхнього внеску у фінансово-економічне виховання дітей

Анкета 1

Шановні батьки!

Для здійснення єдиного підходу до дитини в процесі її економічного виховання в сім’ї, дитячому садку й школі просимо неупереджено відповісти на запитання запропонованої анкети. Вона передбачає  розширені відповіді та стислі – «так», «ні», «іноді».

1.    Чи вітаєте Ви економічне спрямування у вихованні Вашої дитини?

2.   Чи схвалюєте Ви запропоновану програму соціально-фінансової та економічної грамотності дітей від 3до 6 років «Афлатот»?  Ваші зауваження й пропозиції?

3.    Чи бере Ваша дитина участь у домашній економіці?

4.    Чи довіряєте Ви своїй дитині гроші, розраховуючи на її самостійність, чи суворо контролюєте її дії та вчинки?

5.    Чи ходить Ваша дитина до крамниці, аби щось купити, чи створюєте їй такі ситуації, в яких би вона у Вашій присутності виступала в ролі покупця?

6.    Чи практикуєте Ви кишенькові витрати дитини?

7.    Чи вітаєте Ви схильність дитини до накопичування?

8.    Чи є у Вашої дитини скарбничка? Як вона витрачає зібрані гроші?

9.       Джерела заощаджень Вашої дитини:

- віддаєте їй частину решти від купівлі;

- сплачуєте трудові доручення;

- сплачуєте певну суму за добру поведінку або оцінки;

- дитина одержує як дарунок;

Підкреслити або дописати свої варіанти

10. Чи дозволяєте Ви своїй дитині самостійно витрачати особисті заощадження, чи контролюєте її витрати, даєте поради, наполягаєте на слушності Вашої пропозиції?

11. Чи можете Ви назвати свою дитину ощадливою?

12. Як Ви ставитесь до оплачуваної дитячої праці (нині вона практикується й прогресує з ініціативи самих дітей)?_______________

13. Чи хотіли б Ви, щоб Ваша дитина з дитинства прилучилася до бізнесу?___________________________________________________

14. Чи мрієте Ви про те, щоб Ваша дитина в майбутньому стала бізнесменом?_________________________________________________

15. Чи знає Ваша дитина ціну праці дорослих? Чи поважає працю?____________________________________________________

16. Чи можете Ви назвати Вашу дитину ощадливою стосовно природних ресурсів (газ, вода, тощо)?____________________________

17. Яке ставлення Вашої дитини до предметів розкоші?________

18. Як вона ставиться до речей, що її оточують, зокрема предметів ужитку?____________________________________________

19. Чи граєте Ви з дитиною в економічні ігри? Які?___________

20. Чи були випадки, коли Ваша дитина без дозволу брала чужі речі? Ваша реакція на ці вчинки?_______________________________

 

Анкета 2

-  Чи  вважаєте  Ви,  що  соціально-фінансової та економічної грамотності необхідно  виховувати дітей?

-  З  якого  віку,  на  Вашу  думку,  варто  знайомити  дітей  з  бюджетом сім’ї?

-  Як часто Ви купуєте іграшки дитині?

-  Якщо  іграшка  зламалася,  Ви  її  викидаєте  чи  лагодите  разом  з  дитиною?

-  Чи виникають у Вас конфлікти з дитиною в іграшковому магазині?

-  Чи завжди Ви купуєте лише тому, що цього хоче дитина?

-  Чи  має  Ваша  дитина  власні  кошти,  якщо  так,  то  з  якого  віку  ви дозволили їй мати власні гроші?

-  Чи  дозволяєте  Ви  дитині  самостійно  вирішувати  на  що  використовувати гроші?

-  Чи  обговорюєте  Ви  з  дитиною  покупки,  їх  ціну,  їх  необхідність, які покупки важливі, а які зайві?

-  Чи обговорюєте Ви з дитиною плани на покупки?

-  Чи  пояснювали  Ви  дитині,  для  чого  необхідні  гроші,  що  таке банк, ціна, кредит та інші важливі економічні поняття?

-  Чи  бажаєте  Ви  прослухати  ряд  консультацій  вихователя  з  питань економічного виховання дошкільників?

Анкета 3

1. Що таке сімейна економіка?

2. Скільки, на вашу думку, повинно бути дітей у сім'ї?

3. Що таке сімейний бюджет і як його вірно розподілити?

4. Чи відмічаєте ви в сім'ї родинні свята? Як часто і кому?

5. Любите ви готувати страви своїми руками чи купуєте у магазині?

6. Щоб ви вибрали: відпочинок у рідному селі чи відпочинок на морі?

7. Коли ви своїй дитині останній раз купували іграшку?

8. Хто у вашій сім'ї розпоряджається фінансами?

9. Чи вважаєте ви себе людиною економною?

10. Цікаво, якби ви одержали велику суму грошей, на що б ви їх витратили?

11. Який прилад у побуті споживає найбільше електроенергії?

12. Цвях погано тримається в стіні, чим ви зарадите?

13. Хто у вашій сім'ї готує обід?

14.  Де  швидше  закипить  вода:  в  чайнику  на  електроплитці  чи  в електросамоварі?

15. Що можна виготовити зі старих панчох на кухні?

16. У своїй квартирі ви прибираєте самі чи користуєтесь службою побуту?

17. Чи часто ви ходите в гості?

18. Які меблі у вашій квартирі?

19. Як ви доглядаєте за взуттям?

20. Чи повинна дитина мати свої гроші?

21. Як ви економите свій час на роботі і вдома?

22. Чи милуєтеся ви красою природи?

23. Чи маєте ви запас продуктів і який?

24. Що ви купуєте в першу чергу у крамниці?

25. Що краще - купити дитині одну шоколадку чи 1 кг карамелі?

26. Чим займаються члени вашої сім'ї у вихідний день?

27. Яким видом спорту ви займаєтесь?

28. Чи гуляєте ви з дитиною щоденно на свіжому повітрі?

29. Назвіть новоутворені підприємства у вашому місті.

30. Які продукти переважають у вашому харчуванні?

 

Анкета 4

1.     Чи прихильно Ви ставитеся до економічного спрямування у вихованні Вашої дитини?

2.     Чи бере Ваша дитина участь у домашній економіці?

3.     Чи довіряєте Ви своїй дитині гроші?

4.     Чи створюєте Ви ситуації, в яких дитина виступала би в ролі покупця?

5.     Чи є у Вашої дитини скарбничка? Як вона витрачає зібрані гроші?

6.     Джерела заощаджень Вашої дитини:   

7.     Чи можете Ви назвати свою дитину ощадливою?

8.     Як Ви ставитесь до оплачування дитячої праці?

9.     Чи хотіли б Ви, що Ваша дитина з дитинства прилучилася до бізнесу?

10.Чи мрієте Ви про те, щоб Ваша дитина в майбутньому стала бізнесменом?

11.Чи поважає Ваша дитина працю дорослих?

12.Чи ощадливо ставиться Ваша дитина до природних ресурсів?

13.Як ставиться дитина до предметів розкоші?

14. Як ставиться до речей?

15.Чи граєте Ви з дитиною в економічні ігри? Які?

 

Анкета  5

1. Чи часто ви святкуєте день народження в сім'ї:

а) не часто;

б) якщо святкуєте, хто бере участь у святкуванні?

2. Що краще купити дитині на зиму:

а) дешеве зимове пальто;

б) дорогу шубу;

в) комбінезон на хутрі.

3. Що ви купите своїй дитині:

а) морозиво;

б) ковбасу;

в) шоколад.

4. У крамниці ви побачили гарну іч:

а) не візьму її відразу;

б) позичу гроші й візьму;

в) буду радитись із членами сім’ї.

5. Якщо до вас прийшли друзі, що ви їм запропонуєте:

а) чай з печивом;

б) фрукти;

в) накриєте стіл з різними стравами.

6.  Чи завжди ви, виходячи з дому, перевіряєте, чи відключені електричні прилади:

а) завжди;

б) інколи;

в) ніколи.

7. Як без холодильника можна зберігати продукти:

а) викласти на холодний балкон;

б) засолити, законсервувати;

в) все зразу з'їсти.

8. Як ви перете білизну?

а) щоденно;

б) в суботу;

в) один раз на місяць.

9. Хто у вашій сім'ї бере участь у заготівлі продуктів на зиму:

а) мама;

б) тато;

в) бабуся чи дідусь;

г) всі члени сім7.

10. Що ви робите із взуттям, що трохи зносилось:

а)  самі ремонтуєте;

б) ремонтуєте в майстерні;

в) купуєте нове.

11. Де ви купуєте продукти?

а) у крамниці, де потрібно стояти в черзі, але дешевше;

б) на ринку, без черги, але й дорожче.

12.  Чи вважаєте ви себе економною людиною, якщо так, то чим викликана ваша економність?

а) недостатній заробіток;

б) хочу мати багато і не відстати від інших;

в) внутрішня необхідність, що треба мати.

13. Хто в сім'ї розпоряджається грішми:

а) мама;

б) тато;

в) бабуся чи дідусь;

г) всі члени сім'ї.

14. Де краще зберігати гроші:

а) вдома;

б) в банку.

15. Як ви вважаєте, краще гроші тримати:

а) в гривнях;

б) у валюті;

в) вкласти s нерухомість.

16. Що краще купити:

а) 5 шматків імпортного мила «Дуру»;

б) 8 шматків вітчизняного мила.

17. Як ви одягаєте свою дитину:

а) купуєте дорогий одяг;

б) шиєте, в'яжете предмети одягу своїми руками;

в) переробляєте свої старі речі на нові.

18 Чи можете ви пояснити економічні терміни: економіка, валюта, бартер, біржа, акція, сертифікат, бізнес, конкуренція?

Анкета для батьків 6

1. Чи потрібно вивчати економіку в дитячому садку?

2. Хто з педагогів минулого приділяв велику економічному вихователю дітей?

3.  Назвіть  сучасних  педагогів,  які  займаються  проблемою  економічного виховання?

4. Якими повинні бути дошкільні заклади – державними чи приватними?

5. На вашу думку, чи доступне дітям тлумачення економічних термінів?

6. Що таке економіка?

7. Як ви розумієте: економність – якість культури?

8. Чи вважаєте ви себе людиною економною?

9. Які підприємство нашого міста ви знаєте?

10. Чи потрібно дітей дошкільного віку знайомити з грішми?

11. Що таке бережливість?

12. Як ви бережете свій час на роботі?

13. На вашу думку: з якого віку потрібно привчати дітей до праці?

14. Як розподілити сімейний бюджет, коли він складає всього 40 гривень?

15. Які тварини занесені до Червоної книги: рослини; риби; жаби.

16. Назвіть лікарські рослини даної місцевості та строки із зберігання.

17. Що, ви вважаєте, вам допоможе у роботі з дітьми з питань економічного виховання?

18. З якими новими професіями слід познайомити дітей дошкільного віку?

19. Якщо ви одержите велику суму грошей, на що ви їх потратите?

20.  Які  форми  роботи  ви  використаєте  з  питань  економічного  виховання, працюючи з батьками?

21.  Поясніть  економічні  терміни:  конкуренція,  біржа,прибуток,  валюта, кредит, аукціон, податок, митниця і т.д.

22. Що таке потреба та доход сім’ї і від чого він належить?

23.  На  вашу  думку:  з  чого  потрібно  починати  роботу  з  дітьми  з  даної проблеми?

 

Тести для батьків

Чи вмієте ви вести господарство?

1. У крамниці ви побачили гарну річ, порівно недорогу маючи при собі гроші на її придбання, ви:

а) проаналізуєте свій бюджет і тільки тоді приймете рішення;

б) порадитесь з чоловіком (дружиною);

в) одразу ж купите річ;

2. Чи знаєте ви, скільки грошей витрачаєте на харчування протягом місяця?

а) знаєте точно;

б) приблизно;

в) вважаєте, що такі підрахунки – марнування часу.

3. Як плануєте майбутні витрати, отримавши зарплату, премію?

а)  з точністю до гривні, залишаючи частину як «резерв»;

б) визначаєте приблизно;

в) ніяких планів не складаєте, витрачаєте гроші залежно від потреби.

4. Чи можете сказати, скільки в цю хвилину у вас грошей, не заглядаючи у гаманець і не нишпорячи по кишенях?

а) з точністю до тисячі;

б) з точністю до одної-двох сотень;

в) ваша відповідь - «щось близько червонця».

5. Чи систематично контролюєте свої витрати?

а) так;

б) час від часу;

в) вважаєте за непотрібне.

6. Ви можете сказати скільки і на що витратили вчора чи позавчора?

а) з точністю до одної тисячі;

б) приблизно;

в) не пам’ятаєте.

Тепер  за  відповідь  «а»  поставте  собі  5 балів,  за  відповідь  «б»  -  3 бали,  за  відповідь  «в»  -  1  бал.  Підсумуйте  бали,  і  ви  дізнаєтесь  до  якої групи себе віднести.

Від  22  балів  і  вище.  Ви  дуже  старанно  плануєте  свій  бюджет.  Цього  ж  вимагаєте від членів сім’ї. Не берете грошей у борг і самі не позичаєте, не  робите  непродуманих  витрат.  Звичайно,  економія,  розрахунок  –  речі потрібні,  проте  не  повинні  стати  самоціллю,  ускладнювати  стосунки  в сім’ї: не переступайте межу, за якою ощадливість.

Від  15  до  21  бала.   Ви  знаєте  ціну  грошам,  але  вони  для  вас  не  є самоціллю;  любите  робити  подарунки.  У  вас  в  сім’ї  «планове  господарство»,  питання  бюджету  обговорюються  колегіально,  гроші  на  придбання невеликих речей зберігаються в ощадній касі.

Від  10  до  14 балів. Ви господарюєте досить сумбурно. роблячи покупки, керуючись  більше  емоційними  справами,  ніж  тверезим  розрахунком.

Іноді  це  створює  напруженість  у  сім’ї.  Гроші  на  великі  покупки  накопичуються з великими труднощами. Може, варто дещо змінити свої звички?

Нижче  9  балів.   Господарювати  ви  не  вмієте,  ведення  домашнього  господарства  для  вас  –  наука  ще  не  пізнана.  У  домі  нерідко  бракує предметів  першої  необхідності,  зате  є  багато  випадкових,  навіть непотрібних речей,  до думки домашніх не прислуховуєтесь.

Наша порада: не журіться і не сумуйте, якщо висновки тестування  не на вашу користь. Адже наші тести саме і стануть у пригоді на шляху самовдосконалення.

 

Чи ощадливі ви?

1. Чи доливаєте ви окріп у чайник із заваркою, коли частину заварки розлито по чашках?

2. Чи поспішаєте ви проскочити в двері, які обертаються, якщо хтось інший їх відкрив для тебе?

3. Чи відпарюєте ви непогашені марки від конвертів з метою подальшого їх використання?

4. Чи підклеюєте ви до змісту про відрядження автобусні квитки і талони на телефонні розмови?

5. Даєте ви чайові в перукарні чи тільки приємно посміхаєтесь?

6. Чи вимикаєте ви вдома світло, виходячи з однієї кімнати в іншу?

7.Коли  на  виставці  дають  поліетиленові  пакети  безкоштовно,  чи задовольняєтесь одним?

8.Одержавши  подарунок,  чи  розгортаєте  ви  упаковку  настільки  обережно, щоб стрічку чи пакет можна було використати повторно?

9.Чи  надолужуєте  ви  щось,  прогаяне  в  літературі  чи  в  періодиці,  сидячи  в черзі до зубного лікаря?

10. Чи милуєтесь ви красотами природи?

11. Чи є у вас улюблені заняття?

Після кожного питання поставте відповідь – «так» чи «ні».

Підрахуйте відповіді.

Якщо відповідей «так» немає жодної – ви марнотратець.

Якщо їх від 1 до 5 – ви помірно ощадливі, від 6 до 9 – на межі зі

скнарою, 10 – страшенний скнара.