Семенюк Наталія Миколаївна,

вчитель-логопед

Освіта: повна вища

Педагогічний стаж: 5 років


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА ТА ЛОГОПЕДИЧНОЇ ГРУПИ!

Деякі батьки, на щастя, навіть і не знають навіщо потрібен логопед в дитячому садку. А батькам дітей, які мають мовленнєві порушення, доводиться познайомитися з наукою логопедією і тісно співпрацювати з вчителем-логопедом. Які ж завдання виконує вчитель - логопед в дитячому садку і яку логопедичну роботу проводить?

 

Коли слід звертатись до логопеда:

якщо у дитини не з’явилось мовлення до 2 років  або словник налічує не більше 10 слів;

коли дитина в 4 роки не вимовляє або неправильно вимовляє звуки;
коли дитина повторює перші звуки, склади багато разів (заїкається);

якщо дитина не запам’ятовує віршики, не може переказати казку, порушує структуру слів.

 

Що необхідно знати про групи для дітей з вадами мовлення

 при дошкільних закладах:

 

1.           Групи для дітей з вадами мовлення (логопедичні групи) придошкільних навчальних закладах створюються органами державного управління освітою.

2.           В логопедичні групи зараховуються діти 4 – 5 - річного віку, які мають різні відхилення мовленнєвого розвитку, виявлені логопедом, вихователем  або лікарем дитячої поліклініки.

3.           Обстеження дітей для зарахування їх в логопедичні групи проводиться такими спеціалістами: педіатром, отоларингологом, неврологом, психіатром, офтальмологом, хірургом (в разі потреби), логопедом, психологом.

4.           Медичні висновки подаються на розгляд обласної психолого-медико-педагогічної комісії для вивчення даних, яка направляє в логопедичні групи відповідно до діагнозу.


Висновок ПМПК – це той основний документ, на підставі якого,дитина направляється в логопедичну групу дошкільногонавчального закладу системи освіти чи заклад соціального захисту.

 

Завдання вчителя - логопеда в дошкільному  навчальному закладі:

- усунення різних мовленнєвих порушень дітей;

- створення єдиного корекційно - навчального простору;

- пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів;

- інтегрування зусиль педагогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень;

- створення  предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

 

Завдання логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, що мають недоліки мовленнєвого розвитку:

- розвиток рухливості органів артикуляційного аппарату;

- розвиток фонематичних процесів;

- розвиток дрібної моторики;

- усунення вад звуковимови;

- збагачення словникового запасу;

- вдосконалення граматичної сторони мовлення;

- підготовка до навчання грамоти.

 

Форми роботи:

- фронтальні логопедичні заняття;

- індивідуальні логопедичні заняття;

- групова та індивідуальна робота з дітьми.

 

Форми взаємодії з батьками:

1. Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.

2. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході , яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.

3. Поради логопеда в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку,  які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

4. Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

 

 5. "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.